Choď na obsah Choď na menu
 


  • 7. veľkonočná a zároveň nedeľa masovokomunikačných prostriedkov. Za váš milodar na podporu katolíckych masovokomunikačných inštitúcií sPBz.(rádio Lumen, televízia Lux, kat. vydavateľstvá, podpora rôznych dobrých projektov v oblasti médií, podpora mladých v oblasti žurnalistiky atď..)
V našej farnosti je dnes celofarská poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Nájdime si čas na stretnutie s Pánom Ježišom. Záverečné požehnanie bude o 16.30 hod., kde sa spoločne pomodlíme aj májovú pobožnosť.

 

·        Liturgický kalendár :

Sv. omše sú v týždni bez zmeny.

·        Modlitba sv. ruženca je 35. min. pred sv. omšami.

·        Májová pobožnosť býva po sv. omši.

               H.Kelčov - májová pobožnosť , keď nie je sv. omša každý deň o 18.00 hod.

·        Celý týždeň sa duchovne pripravujeme novénou k Duchu Svätému na výročitú slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

·        V St., Pi., alebo v So. sú letné kántrové dni. Ich obsahom je formulár sv. omše za: Jednotu kresťanov, alebo za Duchovné povolania. Pridajme sa aj my k tomuto úmyslu.

·        Kto má z mládeže záujem o stretnutie mladých na Velehrade(spoločné stretnutie slov.+čes. mládeže) , ktoré bude od 18.7.- 20.7. súbežne so svetovým stretnutím mládeže v Sydney, na ktorom bude aj sv. otec Benedikt XVI., môže sa prihlásiť v sakristii. Bližšie informácie sa podajú tomu, kto má záujem.

·        V piatok po sv. omši je prvý nácvik detí k slávnosti 1.sv.prijímania, ktoré v našej farnosti bude 18. mája.(H. Kelčov v nedeľu po sv. omši) Účasť detí je povinná ako aj účasť aspoň jedného z rodičov.

·        H.Kelčov V sobotu o 15.30 hod. má nácvik spevokol. Deti a mládež sú pozvané.

·        Máte možnosť si zakúpiť nové číslo KN.

·        Budúca nedeľa je výročitá slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Po sv. omši je obvyklá výročitá zbierka. Milodarom prispievame na plynové kúrenie do kostola. (H. Kelčov: na nový nábytok v sakristií + na nový koberec vo svätyni) DsPBz.