Choď na obsah Choď na menu
 


Foto zo stretnutia...

V sobotu 7. novembra sa obec Rakova stala strediskom chlapcov - miništrantov, ktorí prišli na Dekanátne stretnutie miništrantov.

Na začiatku stretnutia ich privítal Jozef Možiešik, kaplán z farnosti Raková. Zaželal chlapcom veľa úspechov v súťaži, ktorá ich čakala. Súťaž, ako je dobrým zvykom, začala spoločnou modlitbou, ktorú viedol kaplán z Turzovky Michal Melišík.

Miništranti z jednotlivých farností boli rozdelení do troch skupín. Každá skupina plnila jednu úlohu.

Prvá skupina sa popasovala s úlohou, v ktorej bolo potrebné poznávanie svätých podľa symbolov. Úlohou chlapcov bolo nakresliť svätca, aj fiktívneho, ktorý bude mať jeden so symbolov, ktorý ho reprezentuje. Následne si obrázky medzi sebou vymenili a hádali, aký svätec je na obrázku nakreslený.

Druhá skupinka miništrantov tvorila tajničku, vytvorenú na základe významu mien svätých. Tajničky si taktiež medzi sebou vymenili a vyhrala najrýchlejšia skupinka, ktorá ju vylúštila celú.

Tretia skupinka sa zamerala na životopisy svätých. Podľa jednotlivých faktov, získaných zo životopisov zostavili tajničku. Musela byť vytvorená tak, aby súperi, ktorí ju budú riešiť, mali doplnenie správnych odpovedí čo najťažšie.

Získané informácie využili chlapci z jednotlivých farností spoločne v kvíze, ktorý preveril nielen novonadobudnuté informácie, ale i šikovnosť, tímovosť a rýchle nohy. Kvíz mal tridsať otázok. Odpovede na otázky miništranti napísali na papierik a ten sa snažili, čo najrýchlejšie odovzdať na stanovište. Správna odpoveď bola prijatá, len od prvých troch najrýchlejších družstiev.

Po týchto náročných disciplínach boli miništranti oboznámení s novou súťažou, ktorá je organizovaná Žilinskou diecézou – S Dominom do Ríma. Hlavnou cenou je cesta na celosvetové stretnutie miništrantov, ktoré sa uskutoční v auguste 2010 v Ríme.

Martina Blažeková