Choď na obsah Choď na menu
 


1. adventná nedeľa

29. 11. 2009
 • Slávime 1. adventnú nedeľu. Začiatok nového cirkevného roka, cyklu "C".
  Prajem a vyprosujem Vám požehnaný Advent. Tak ako každú nedeľu budeme zapaľovať na adventnom venci novú sviecu, nech sa aj naše srdce stále viac a viac zapaľuje láskou pre Krista a lásku k našim blížnym.
 • Liturgický kalendár:
  Modlitba sv. ruženca 35. min. pred sv. omšami.
  Po.: spom. sv. Ondreja, apoštola.
  Št.: spom. sv. Františka Xaverského, kňaza.
  Počas Adventu od Po.- So. v našej farnosti budú bývať rorátne sv. omše o 6.00 hod. Ak nebude vyhlásené inak. Ak by bol pohreb zo sv. omšou aj tak bude rorátna sv. omša. Je to tak preto, aby sme sa nezneisťovali. V tomto týždni nebude rorátna sv. omša v piatok, lebo je prvý piatok mesiaca. Účasťou na rorátnych sv. omšiach vyjadrujeme našu obetavosť a skutočnú prípravu na vianočné sviatky.
  Sv. omše na budúci týždeň:
  Vysoká:
  Po.,Ut., St., Št. a So. - 6.00 hod.(rorátne), Pi. - 17.45 hod. Ne. - 7.15 a 9.30 hod.
  Semeteš: Ut. - 16.00 hod.
  H.Kelčov: Pi. - 15.30, Ne.: 11.00 hod.
  V tomto týždní máme aj prvý piatok mesiaca December.
  Spovedá sa:
  Vysoká: dospelí - 30. min. pred rorátnymi sv. omšami, teda 5.30 hod. a v Pi: 17.00 hod.
  St: deti a mládež 13.30 - 15.00 hod.
  Žiaci môžu hneď po vyučovaní prísť k sv. spovedi. Deti nenechávajte si čas sv. spovede na piatok!!! Rodičia pošlite a pripomeňte deťom čas sv. spovede a aj sami im bude vzorom.
  Semeteš: Ut.: 30.min. pred sv. omšou.
  Horný Kelčov: Pi.: 14.00 - 14.45 hod. - žiaci a študenti
  14.45 - 15.30 hod. - dospelí
  Predvianočná sv. spoveď v našej farnosti bude v nedeľu popoludní 20. decembra.
 • Počas tohto týždňa príďte do sakristií nahlásiť nové adresy tích bratov a sestier, ktorí by chceli sviatosť zmierenia k Vianociam v ich príbytku. Kedy ich prídem navštíviť Vám dám včas vedieť.
 • Vysoká Nácvik spevokolu v tomto týždni piatok nebude.
 • H.Kelčov V sobotu o 15.00 v kostole je nácvik spevokolu. Deti ako i mladí ľudia sú srdečne pozvaní.
 • Rok Žofie Bošnákovej - Teplička na Váhom, 9.12. t.j. streda odchod autobusu o 16.00 hod. Zisťuje sa predpokladaný záujem. Nahlásiť sa v sakristií.
 • Upratovanie kostola by som prosil ochotné ženy a dievčatá:
  Vysoká: (sobota po rannej sv. omši): z Novej Kolónie skupina č. 2.
  H.Kelčov: (piatok po sv. omši) p. ŠROMKOVÚ MÁRIU a p. ŠROMKOVÚ ANDREU. Ochotným ženám srdečné Pán Boh zaplať.
 • Budúca nedeľa je 2. adventná, zároveň prvá nedeľa mesiaca December