Choď na obsah Choď na menu
 


Nedeľa Krstu Pána Ježiša(69)

10. 1. 2010
 • Slávime nedeľu Krstu Pána Ježiša.
  Dnes sa končí vianočné obdobie a začína obdobie "cez rok pred pôstnym obdobím".
  Chcem sa zo srdca poďakovať všetkým( tu vo Vysokej, H.Kelčove ako i na Semeteši), ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli dôstojnému priebehu vianočných sviatkov pri sv. omšiach: p. kostolníčkam, miništrantom, organistkám, spevákom, deťom, ktoré hrali i spievali na jasličkovej pobožnosti, tým čo sa postarali o výzdobu a čistotu kostola počas celého vianočného obdobia. Veľké a srdečné PBz.
 • Liturgický kalendár:
  Modlitba sv. ruženca je 35. min. pred sv. omšami.
  Férie po prvej nedeli v období cez rok.
  Sv. omše:
  Vysoká: Po, Ut., St. a Pi.: 17.45 hod., Št. a So: 7.30, Ne.:7.15 a 9.30 Vo farskom kostole sú tieto zmeny ak nebude ohlásené inak: ranné sv. omše už bývajú o 7.30 a sú iba vo štvrtok a sobotu. Ostatné dni sú večerné sv. omše. teda aj utorok. Pohrebná sv. omša nahrádza úradne vyhlásenú sv. omšu tak ako bolo doteraz.
  Semeteš: Ut.: 16.00 hod.
  H.Kelčov: Pi.: 15.30 hod. a Ne.:11.00 hod.
 • Upratovanie kostola by som prosil ochotné ženy a dievčatá:

Vysoká(sobota po rannej sv. omši): časť Nižný Koniec skupina č. 3.
H.Kelčov (po sv. omši v piatok): p. POPROCKÚ ANNU
p. MRKVOÚ MÁRIU. Ochotným ženám srdečné Pán Boh zaplať.

 

 • Po sv. omši sa máte možnosť zakúpiť nové a zároveň prvé číslo KN.
 • Vysoká Nácvik spevokolu v tomto týždni v piatok nebude z dôvodu zaneprázdnenosti Vladka, ktorí spevokol vedie.
  H.Kelčov V sobotu o 15.00 v kostole je nácvik spevokolu. Deti ako i mladí ľudia sú srdečne pozvaní.
 • Budúca nedeľa je 2. nedeľa v období cez rok. Po sv. omšiach bude januárová mesačná zbierka na kostol. V tomto kalendárnom roku sa šporí na novú medené vežu farského kostola. V H.Kelčove sa šporí na novú maľovku kostola. Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom budú pomáhať finančne prispievať na tieto dva nosné materiálne plány našej farnosti srdečné Pán Boh zaplať.