Choď na obsah Choď na menu
 


Šiesta nedeľa v období cez rok

15. 2. 2009

  • Liturgický kalendár:
Modlitba sv. ruženca je 35. min. pred sv. omšami, piatok o 17.00 hod.
V piatok o 16.30 hod. v klubovni vedľa fary bude spevokol. Deti i mladí ľudia sú pozvaní.
V piatok po večernej sv. omši bude stretnutie rodičov, ktorých deti v tomto školskom roku pôjdu na 1. sv. prijímanie. Najlepšie bude prísť s dieťaťom na sv. omšu a potom zostať na stretnutí. Účasť aspoň jedného z rodičov je potrebná.(H.Kelčov v nedeľu po sv. omši)

 

  • Máte možnosť si zakúpiť nové číslo KN a nové číslo časopisu "Aha".
  • Vo vašom mene som poslal na Obecný úrad prosbu o finančnú výpomoc na maľovku nášho kostola. Obecné zastupiteľstvo bude v utorok schvaľovať rozpočet na tento rok. Prosím o vaše modlitby a obety aj na tento úmysel, aby vaši volení zástupcovia - poslanci mysleli i na náš i svoj kostol.
  • Budúca nedeľa je 7. nedeľa v období cez rok.