Choď na obsah Choď na menu
 


Slávnosť Krista Kráľa

22. 11. 2009
 • Prežívame slávnosť Krista Kráľa, zároveň poslednú nedeľu liturgického roka.
  Dnešnú sv. omšu ukončíme eucharistickým požehnaním, kedy môžeme za určitých podmienok získať plnomocné odpustky.
 • Liturgický kalendár:
  Modlitba sv. ruženca 35. min. pred sv. omšami.
  Ut.: spom. sv. Ondreja Dung - Laka, kňaza a spol., mučeníkov.
  St.: ľub.spom. sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice.
 • Sv. omše:
  Vysoká: Po., St. a Pi - 17.45, Ut., Št. a So.: 6.30, Ne.: 7.15 a 9.30 hod.
  Semeteš: Ut.: 16.00 hod.
  H.Kelčov: Pi.: 15.30, Ne.: 11.00 hod.
 • Máte možnosť si zakúpiť nové číslo Kn.
 • Vysoká: V piatok o 16.30 v klubovni vedľa fary je nácvik spevokolu.
  H.Kelčov :V sobotu o 15.00 v kostole je nácvik spevokolu. Deti ako i mladí ľudia sú srdečne pozvaní.
 • Medzi lavicami (H.K. Za lavicami) je možnosť zakúpiť si kalendáre na r. 2010 s fotografiami novej maľovky nášho farského kostola. Milodarom podporujem novú maľbu kostola. Dobrodincom srdečné Pán Boh zapať.
 • Upratovanie kostola by som prosil ochotné ženy a dievčatá:
  Vysoká: (sobota po rannej sv. omši): z Novej Kolónie
  H.Kelčov: (piatok po sv. omši) p. Kubicovú Vlastu a p. Belkovú Jožku. Ochotným ženám srdečné Pán Boh zaplať.
 • Budúca nedeľa je 1. adventná. Pri sv. omšiach sa budú požehnávať adventné vence, ktoré si môžete priniesť.
  Po sv. omši je B.Ú. v Žiline vyhlásená celoslovenská jesenná zbierka na Charitu, ktorá po celom Slovensku svojími prostriedkami konkrétne a adresne podporuje tích, ktorí to najviac potrebujú. Dobrodincom sPBz.