Choď na obsah Choď na menu
 


Sviatok Všetkých Svätých

1. 11. 2009
 • Slávime slávnosť Všetkých Svätých, zároveň prvú nedeľu mesiaca November.
  Dnes od 12. hod. až do 8. novembra môžeme pre duše v očistci získať plnomocné odpustky. Každý deň pre jednu dušu ak splníme nasledujúce podmienky: sv. spoveď v blízkom čase dušičiek, denné sv. prijímanie, modlitby: na úmysel sv. otca, Verím Boha, Otčenáš. Ďalej: návšteva cintorína, alebo aspoň mysľou byť na cintoríne a vylúčiť vo všeobecnosti akúkoľvek náklonnosť aj k ľahkému hriechu.
  Pobožnosti za duše v očistci sa budú konať: Vysoká - dnes o 14.30 hod., Horný Kelčov - pondelok po sv. omši.
 • Liturgický kalendár:
  Modlitba sv. ruženca 30. min. pred sv. omšami.
  Po.: Spomienka na Všetkých Verných Zosnulých. Sv. omše aj, keď to nie je cirkevne prikázaný sviatok, ktorý nás vo svedomí viaže pod ťažkým hriechom účasťou na sv. omši; v tento deň kňaz môže mať tri sv. omše:
  Vysoká: 7.30 a 17.45 hod., H.Kelčov: 15.30 hod.
  St.: spom. sv. Karola Boromeo, biskupa.
  V tomto týždní máme aj prvý piatok mesiaca November. Spovedá sa:
  Vysoká: dospelí - 30. min. pred sv. omšami.
  deti a mládež - St.: 13.30 - 15.00 hod.
  Žiaci môžu hneď po vyučovaní prísť do kostola k sv. spovedi. Ak im to nevyhovuje nech prídu v stredu pred večernou sv. omšou. Deti nenechávajte si čas sv. spovede na piatok!!! Rodičia pošlite a pripomeňte deťom čas sv. spovede a aj sami im bude príkladom.
  Semeteš: Ut.: 30.min. pred sv. omšou.
  Horný Kelčov: Pi.: 14.30 - 15.00 hod. - prvopr. deti, žiaci a študenti. Rodičia pošlite a pripomeňte deťom čas sv. spovede a aj sami im bude príkladom. 15.00 - 15.30 hod. - dospelí.
 • Sv. omše:
  Vysoká: Po.: 7.30, 17.45, St. a Pi - 17.45, Ut., Št. a So.: 6.30, Ne.: 7.15 a 9.30 hod.
  Semeteš: Ut.: 16.00 hod.
  H.Kelčov: Po., Pi.: 15.30, Ne.: 11.00 hod.
 • Máte možnosť si zakúpiť nové číslo Kn.
 • Vysoká: V piatok o 16.30 vo farskej klubovni je nácvik spevokolu.
  H.Kelčov V sobotu o 15.00 v kostole je nácvik spevokolu. Deti ako i mladí ľudia sú srdečne pozvaní.
 • Budúca nedeľa je 32. nedeľa v období cez rok.